Teoretisk fysik

Historik

Institutionen för teoretisk fysik vid KTH (nedan: Teoretisk fysik) grundades när Lamek Hulthén blev professor i "tillämpad matematik II" år 1949.

Mellan åren 1993 och 2005 tillhörde Teoretisk fysik Institutionen för fysik.

Från och med den 1 januari 2006 är Teoretisk fysik återigen en egen institution. Förnärvarande är professor Olle Edholm institutionens prefekt och institutionen har verksamhet inom tre forskningsområden: biofysik, partikel- och matematisk fysik samt kondenserade materiens fysik.

Professorer i teoretisk fysik vid KTH:
Lamek Hulthén
14 december 1909 - 25 april 1995
Professor i tillämpad matematik II (1949-1976)
Bengt Nagel
Född 1927
Professor i matematisk fysik II (1964-1993)
Göran Grimvall
Född 1940
Professor i teoretisk fysik, särskilt materialteori (1977-2007)
Clas Blomberg
Född 1936
Professor i teoretisk fysik, särskilt statistisk fysik (1985-2001)
Jouko Mickelsson
Född 1947
Professor i matematisk fysik (1993-2012)
Anders Rosengren
Född 1947
Professor i kondenserade materiens teori (1998- )
Håkan Snellman
Född 1941
Professor i teoretisk elementarpartikelfysik (1999-2006)
Mats Wallin
Född 1961
Professor i teoretisk fysik (2001- )
Erik Aurell
Professor i teoretisk biologisk fysik (2003-2006)
Olle Edholm
Född 1949
Professor i teoretisk fysik (2004- )
Tommy Ohlsson
Född 1973
Professor i teoretisk fysik med inriktning mot elementarpartikelfysik (2008- )
Edwin Langmann
Född 1963
Professor i fysik (2008- )
Erik Lindahl
Född 1972
Professor i teoretisk biologisk fysik (2010- )