Home
Research
Teaching
Textbook

Contact me
Files
LinksTeaching
Errata till kompendiet Tensoranalys (Ramgard, Blennow, Ohlsson)
(Gäller för upplagan från år 2004)


För att visa denna sida korrekt krävs att din webläsare klarar av att hantera Unicode.

Har du hittat fler feltryck? Vänligen kontakta mig så att jag kan åtgärda detta till nästa upplaga.

Följande tryckfel är kända:
 • Sid 9, Sats 1.2: Står "Det gäller att εijk = εjki = εkji = -εjik = -εkji = -εikj". Ska stå "Det gäller att εijk = εjki = εkij = -εjik = -εkji = -εikj". (Platsbyte på indexen på det tredje ε.)
 • Sid 21, Uppgift 1.2b: Står "∇(ΦA) = ...". Ska stå "∇⋅(ΦA)".
 • Sid 22, Uppgift 1.9: Står "Den kartesiska tensorn Aijk har A111 som ...". Ska stå "Den kartesiska tensorn Aijk har A111 = 1 som ...".
 • Sid 23, Uppgift 1.15: Står "... kontrollvolym V kan skrivas som p = ...". Ska stå "... kontrollvolym V kan skrivas som dp/dt = ...".
 • Sid 24, Uppgift 1.19b: Står "(A×B)⋅∇×C". Ska stå "(A×B)⋅(∇×C)".
 • Sid 24, Uppgift 1.19g: Står "∇×(r×∇×A)". Ska stå "∇×[r×(∇×A)]"
 • Sid 26, Uppgift 1.29: Står "Den s.k. centifugalkraften ...". Ska stå "Den s.k. centrifugalkraften ...".
 • Sid 34, första meningen: Står "även de infinitesimala ...". Ska stå "Även de infinitesimala ...".
 • Sid 34, Ekvation 2.39: Står "A'kij = (∂rx'i)(∂sx'j)(∂'kxt)Akij". Ska stå "A'kij = (∂rx'i)(∂sx'j)(∂'kxt)Atrs".
 • Sid 38-40, sista meningen på Sid 38: Står "Linjerna AC och BD i figur 2.4 ...". Ska stå "Linjerna AD och BC i figur 2.4 ...".
 • Sid 47, Ekvation 2.127: Står "Γkij ≡ (1/2) gkl Γijl = ...". Ska stå "Γkij ≡ gkl Γijl = ...".
 • Sid 57, Uppgift 2.12b: Står "∇kδij". Ska stå "∇kδij".
 • Sid 64, Exempel 3.3: Står "... = m[(x1)2+(x2)2+(x3)2]/2". Ska stå "... = m[(dx1/dt)2+(dx2/dt)2+(dx3/dt)2]/2".
 • Sid 90, Första stycket: Står "Samtidigt finns givetvis cykler som är ränder till andra cykler, ...". Ska stå "Samtidigt finns givetvis cykler som är ränder till andra kedjor, ...".
 • Sid 93, Lösning till Uppgift 1.2: Står "Komponenterna A'ij ges därför av (Aij) = ...". Ska stå "Komponenterna A'ij ges därför av (A'ij) = ...".
 • Sid 94, Lösning till Uppgift 1.3: Står "... erhålls A'ik = ai1aj1.". Ska stå "... erhålls A'ik = ai1ak1.".
 • Sid 95, Lösning till Uppgift 1.5c: Står "... = eiεijkεklmjAlBk ...". Ska stå "... = eiεijkεklmjAlBm ...".
 • Sid 97, Lösning till Uppgift 1.12: Står "∂'ixj = aji". Ska stå "∂'jxi = aji".
 • Sid 102, Lösning till Uppgift 1.21b: Står "... - ∫SB[dS⋅(B×∇)]A,". Ska stå "... - ∫S[dS⋅(B×∇)]A,".
 • Sid 103, Lösning till Uppgift 1.23: Står "I = elSdSuεijkkAljφ". Ska stå "I = elSdSiεijkkAljφ"
 • Sid 103, Lösning till Uppgift 1.24: Står "... = eiεijkεklmVjlAm". Ska stå "... = eiεijkεklmVjlAmdV"
 • Sid 105, Lösning till Uppgift 1.27: Står "Tij = BiBjijBkBk/2". Ska stå "Tij = (BiBjijBkBk/2)/μ0".
 • Sid 106, Lösning till Uppgift 1.28a: Står "Tik = ... = Tik". Ska stå "Tik = ... = Tki".
 • Sid 106, Lösning till Uppgift 1.29a: Står "... = mTijxj". Ska stå "... = Tijxj".
 • Sid 107, Lösning till Uppgift 1.30b: Står "Den enda riktnig ...". Ska stå "Den enda riktning ...".
 • Sid 108, Lösning till Uppgift 1.32: Står "... = ∮S(dSjEiEj-dSiEjEj/2) = ∮SdSk(EiEkikEjEj/2) = ...". Ska stå "... = ε0S(dSjEiEj-dSiEjEj/2) = ε0SdSk(EiEkikEjEj/2) = ...".
 • Sid 108, Lösning till Uppgift 1.32: Står "... där Tik = EiEkikEjEj/2 och ...". Ska stå "... där Tik = DiEkikDjEj/2 och ...".
 • Sid 117, Lösning till Uppgift 2.14: Står "∇⋅A = ∇iAi = ∂iAi + γjijAi". Ska stå "∇⋅A = ∇iAi = ∂iAi + ΓjijAi".
 • Sid 117, Lösning till Uppgift 2.14: Står "... = (1/√g)∂i(√(g) Ai)". Ska stå "... = (1/√g)∂i(√(g) Ai)".


This is a personal homepage
[disclaimer]


Last updated: Sep 21, 2005